En sjov og motiverende sundhedstest

Randers Kommune: " Cardion test skaber motivation og relationer"

Sundhedsprofiler i grupper skaber sammenhold, motivation og udvikling. Tidligere testede vi borgere individuelt, hvilket tog ca. 1 time pr. borger. I Rehabiliteringsenheden tester nu 15-20 borgere på et samlet hold. Samtidig med tidsbesparelsen på ca. 50% er det med Cardion profilen meget nemt for borgerne, at forstå sammenhængen mellem de forskellige sundhedsværdier, og dermed hvad der skal til for at leve sundere.

Efter et par måneder testes borgeren igen, og der kan man ofte se en postitiv udvikling på sundhedsværdierne, hvilket motiverer borgeren til at gøre endnu mere for at blive sundere.
Cardion profilerne er fuldt forankret og implementeret på alle kræft-, hjerte-, og diabetes rehabiliteringsholdene.

Claus Engstrup  leder af rehabiliteringen i Randers kommune vurderer at Cardion profilerne kan udbredes til hele regionen.

Sundhedskoordinatorer kører nu et forsøg med at bruge Cardion i Randers kommunes folkeskole hvor elvene i udskolingen testes for at få et konkret billede af sundheden hos eleverne.  se linket fra Havndal skole.


Staby Efterskole: "En sjov og lærerig oplevelse
"

Sundhed er et vigtigt element i idrætsundervisningen på Staby Efterskole. Derfor har skolen fået lavet sundhedsprofiler på både lærere og elever, og
Cardions sundhedsprofil er blevet en del af elevernes obligatoriske idrætsundervisning.

Hvert år testes eleverne i starten og slutningen af skoleåret. På den måde kan de følge udviklingen i deres sundhed, og se, hvordan kost og motion påvirker dem.   

”Sundhedsprofilen har givet anledning til selvransagelse for eleverne, og de har fået øjnene op for, hvilken forskel det gør at dyrke motion og spise sundt.

Det har været let at engagere eleverne, som har koncentreret sig om at udføre testen - og de glæder sig til at se deres resultatet. Det har både været både sjovt og lærerigt for dem.

Det er overskueligt at være testleder, og nemt for eleverne, som får et godt og nuanceret billede af deres sundhed. Cardions sundhedstest vil fremover også være en del af undervisningen.”

 
- Henrik Pedersen, idrætslærer og testleder på Staby Efterskole. 


Langkær Gymnasium: "En sund øjenåbner"

Sundhed er et bredt begreb. Det er HF og tredjeårs-eleverne på Langkær Gymnasium blevet bevidste om, efter de har fået lavet deres egen sundhedsprofil. Eleverne har haft en konsulent fra Cardion i baghånden til at hjælpe med udførelsen, og det har givet en sikkerhed.

Udover at være en anderledes måde at lære om sundhed har testen vist sig velegnet til tema- og idrætsdage, da der er mulighed for at gå i dybden med teorien og prøve den af på egen krop. Derved får eleverne et godt indblik i sundhedstilstanden.

”Eleverne har fået en aha-oplevelse omkring sundhed. Mange er blevet overrasket over, hvordan det står til. Sundhedshjulet hjælper dem med at finde bestemte områder, der skal arbejdes med.

Forløbet har fungeret optimalt – det er fint organiseret, og det er meget nemt at gå til. Det har været en rigtig sjov og positiv oplevelse for vores elever.” 


- Jacob Rosgaard, Idrætslærer på Langkær Gymnasium

 

En3karriere: "En sund livsstil – også efter jobbet"

’En tredje karriere’ vejleder seniorer om, hvordan de kan få en ny karriere i den tredje alder. Som led i rådgivningen har en3karriere tilbudt ledige seniorer at få lavet en sundhedsprofil fra Cardion.
 
”Testen åbner seniorernes øjne for, hvor vigtigt det er at holde sig sund for at forlænge den tredje alder, hvor man er selvhjulpen og uafhængig af hjælp fra andre.
Seniorerne synes, at det er både spændende og brugbart at gennemføre sundhedstesten. Cardion har stået for udførelsen, så det har været nemt for os.
 
Vi er meget tilfredse med Cardion, der har levet op til vores forventninger om, hvordan en sundhedsprofil skal laves. De er dygtige og professionelle.”

 
- Poul-Erik Tindbæk, projektleder, en3karriere
Cardion v/ RFYS Aps | Skejby Nordlandsvej 311 | 8200 Århus N | E-mail: info@cardion.dk